Op diverse gebieden kan ik u adviseren. Te denken valt aan advies op het gebied van fiscale zaken, kostprijsberekeningen, budgetteringen, managementrapportages, ouderdomsvoorzieningen, etc.

Uiteraard weet ik ook de grens van mijn eigen kennis en zal ik, indien nodig, de juiste experts binnen mijn netwerk inschakelen.